Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Dec 20 2017
Η εταιρεία «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:
 
(α) Με το 396/16.12.2016 πρακτικό του εξέλεξε τους κ.κ. Ethem Naci Başerdem και Εμμανουήλ Γεωργακόπουλο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του κ.κ. Θεμιστοκλή Κορκόντζελου και Γεωργίου Ποιμενίδη, όρισε δε τον κ. Γεωργακόπουλο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας (άρθρο 37 Ν. 3693/2008) στην θέση του κ. Ποιμενίδη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και
(β) Με το 397/16.12.2016 πρακτικό του εξέλεξε τους κ.κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο και Hüsnü Akhan σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του κ.κ. Παύλου Γ. Καρακώστα και Σπύρου Ν. Φιλάρετου και επανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 
1. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Hüsnü Akhan, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ethem Naci Başerdem, εκτελεστικό μέλος
4. Εμμανουήλ Γεωργακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
5. Νικόλαος Γ. Κουτσός, ανεξάρτητο μη εκτλεεστικό μέλος
6. Γεώργιος Π. Αρβανίτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Read 2438 times