Η Εταιρία


ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Γραφεία Διοικήσεως

Βασ. Σοφίας 46 ,115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 7281770 - Fax: 210 7281779
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Οικονομικές Υπηρεσίες

Βασ. Σοφίας 46 ,115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 72 81 771 - Fax: 210 72 81 779
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστορικό

Ημερομηνίες Σταθμοί

1957

Σύσταση της Εταιρίας με διάρκεια ζωής 70 έτη και αρχικό κεφάλαιο Δολάρια ΗΠΑ 750.000 από τον Όμιλο Αποστόλου Πεζά. Η αρχική επωνυμία της Εταιρίας ήταν "Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΠΕΖΑ Α.Ε." με σκοπό την ανέγερση και λειτουργία τουριστικών ξενοδοχείων υπερπολυτελείας και κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχειρήσεως.

1959

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η ανέγερση του σημερινού ξενοδοχείου HILTON ΑΘΗΝΩΝ επί οικοπέδου εκτάσεως 17.011,50 τ.μ. Ένα εγχείρημα πρωτόγνωρο σε έκταση και τόλμη για την εποχή του, εισάγοντας παράλληλα στην Ελληνική ξενοδοχειακή αγορά μια νέα μορφή συνεργασίας, αυτή του ιδιοκτήτη και του διαχειριστή. Κατά την διάρκεια των εργασιών η οικογένεια Πεζά εκδήλωσε αδυναμία να συνεχίσει και να αποπερατώσει το έργο.

1960

Η κυριότητα των μετοχών της "Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΠΕΖΑ Α.Ε." περιήλθε στην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία χρηματοδότησε την κατασκευή του ξενοδοχείου. Τότε η Εταιρία μετονομάσθηκε σε "Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Η ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε.".

1963

Ολοκλήρωση ανεγέρσεως του HILTON ΑΘΗΝΩΝ. Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 20 Απριλίου του ιδίου έτους με τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις. Την αρχιτεκτονική ομάδα του έργου αποτελούσαν οι κ.κ. Π. Βασιλειάδης, Ε. Βουρέκας και Στ. Στάικος. Σύμβουλοι αρχιτέκτονες ήταν οι κ.κ. Warners, Burus, Ioan και Lunde από την Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το Αρχιτεκτονικό Τμήμα της Hilton International. Υπεύθυνος αρχιτέκτων του έργου ήταν ο κ. Α. Γεωργιάδης. Το κόστος κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του οικοπέδου (με τα οικονομικά δεδομένα της εποχής εκείνης) ανήλθε σε Δολάρια ΗΠΑ 15.000.000.

1987

Επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο νησί της Ρόδου. Στις αρχές του έτους ξεκίνησε η ανέγερση ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχείου, στην θέση Ιξιά του Δήμου Ιαλυσού, επί οικοπέδου 85.000 τ.μ. Την αρχιτεκτονική ομάδα ελλήνων αρχιτεκτόνων συμπλήρωνε το αρχιτεκτονικό τμήμα της Hilton International, δεδομένου ότι υπήρχε αρχική συμφωνία με την Hilton για την διαχείριση του ξενοδοχείου.

1988

Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1993

Ολοκλήρωση των εργασιών του ξενοδοχείου της Ρόδου στις αρχές του έτους. Τη διαχείριση του ξενοδοχείου ανέλαβε η Ελληνική Εταιρία GRECOTEL A.E. Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν τον Ιούνιο του 1993, η δε πρώτη επωνυμία του ήταν "RHODES IMPERIAL GRECOTEL".

1999

H κυριότητα των μετοχών της Εταιρίας περιήλθε στην ALPHA BANK, μετά την εξαγορά της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

2000

Υπογράφηκαν οι νέες συμβάσεις λειτουργίας και διαχειρίσεως για τις ιδιόκτητες ξενοδοχειακές μονάδες Αθηνών και Ρόδου μεταξύ της Εταιρίας και της Hilton (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., με εγγυητή την Hilton International Co. Στις 31 Δεκεμβρίου 2000 έληξε η σύμβαση διαχειρίσεως με την GRECOTEL Α.Ε.

2003

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαινίσεως, άρχισε την 11/2/2003 η τμηματική επαναλειτουργία του Hilton Αθηνών.

2004

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το ξενοδοχείο Hilton Αθηνών λειτούργησε ως το επίσημο ξενοδοχείο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

2008

Πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής "Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.", ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου "Hilton Rhodes Resort", κατά 50% στην "Εταιρία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε." και κατά 50% στην "Πλάκα Α.Ε."

2016

Πώληση και μεταβίση του συνόλου συμμετοχής της Alpha Bank στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, στην "HOME HOLDINGS S.A. , εταιρεία των "Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε." και "D-Marine Investments Holding B.V.".

2017

Διαγραφή των μετόχων της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.