Οικονομικές Καταστάσεις


ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Γραφεία Διοικήσεως

Βασ. Σοφίας 46 ,115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 7281770 - Fax: 210 7281779
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Οικονομικές Υπηρεσίες

Βασ. Σοφίας 46 ,115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 72 81 771 - Fax: 210 72 81 779
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Οικονομικές Καταστάσεις

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E.