Νέα

Ανακοίνωση [16.12.2016]

Dec 20 2017
Η εταιρία «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις A.E.» («I.Ξ.E.») ανακοινώνει ότι έλαβε την ακόλουθη ενημέρωση από την Alpha Bank A.E. (“Alpha Bank” ή «Τράπεζα») διά επιστολής με ημερομηνία 16.12.2016:
 
«Η Alpha Bank ενημερώνει διά της παρούσας την Ι.Ξ.Ε. ότι, κατόπιν λήψεως της σχετικής εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού την 29.11.2016, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πώληση και μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο (περίπου 97,3%) της Ι.Ξ.Ε. έναντι τιμήματος Ευρώ 76,1 εκατ. ή Ευρώ 5,83 ανά μετοχή».
 
Ο αγοραστής είναι η Home Holdings S.A., εταιρία των «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.» και “D-Marine Investments Holding B.V.”.
Read 2394 times