ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡ.1,2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ν.3461/2016

Dec 21 2017
Read 5588 times